Pranešimai

            2017 m. birželio 23 d. Vilniaus ir Jurbarko Afganistano karo veteranai susirinko Vilkaviškio kapinėse sutvarkyti 2002 metais mirusio savo bendražygio Boriso Orlovo kapo. Giminių ir artimųjų B. Orlovas neturėjo. Laidojimo metu ant kapo pastatytas kryžius buvo supuvęs, todėl jurbarkietis Algirdas Kulikauskas atvežė savo pagamintą ąžuolinį kryžių. Bendromis ,,afganų“ pastangomis buvo pastatytas naujas kryžius, pritvirtinta nauja granitinė lentelė, sutvarkytas kapas, uždegtos žvakutės ir atiduota pagarba kovos draugui.

            Borisas Orlovas (1954-09-30 – 2002-09-27) Rezanės desantininkų mokyklos  auklėtinis, 1979-1981 metais dalyvavęs Afganistano kare, gvardijos kapitonas. Po sužeidimo (kontuzijos) buvo demobilizuotas ir dirbo Vilkaviškio kariniame komisariate, Transporto skyriaus viršininku.

Kapas buvo tvarkomas B. Orlovo kovos draugų iš Rusijos prašymu.